Bajtle ze Szczygłowic

Bajtle ze Szczygłowic

W trakcie zajęć dzieci poznają elementy gwary śląskiej oraz śląskie tradycje.

Uczą się piosenek, dowcipów i tańców śląskich.

Swoje osiągnięcia zespół prezentuje na uroczystościach przedszkolnych i środowiskowych.

Z zespołem pracuje nauczycielka TERESA WILK.


W zespole występują:

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

Zajęcia odbywają się w każdą środę w godzinach 7.30 - 8.00.