REKRUTACJA 2018

Rekrutacja do przedszkola  na rok szkolny 2018/2019:

Attachments:

Kryteria naboru

Zarządzanie harmonogramem przedszkola

REFORMA EDUKACJI

Na stronie MEN znajdują się informacje poświęcone reformie edukacji - link: http://reformaedukacji.men.gov.pl/

INFORMACJA

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017

Czytaj więcej...

UWAGA RODZICE

Od dnia 1 lutego 2017

opłaty za pobyt w przedszkolu naliczane będą "z dołu"

- po miesiącu pobytu dziecka w przedszkolu (opłata za rzeczywistą liczbę dni pobytu w lutym zostanie naliczona w marcu).

Opłaty powinny być wnoszone do 10 dnia każdego miesiąca.

  • Odcinki z kwotą do zapłaty za luty otrzymają Państwo na początku marca.

  • Termin zapłaty za luty - do 10 marca. Decyduje data wpływu na konto.

 

Na początku lutego otrzymają Państwo do podpisania Aneks wprowadzający zmiany.

 

Jednocześnie informujemy, że numer konta oraz stawki za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu nie uległy zmianie.


OGŁOSZENIE

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018.

            W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (DZ.U. z 2017, poz. 59) oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe (DZ.U. z 2017,  poz. 60)

terminy rekrutacji zostają przesunięte.

            O terminach, zasadach, kryteriach  rekrutacji Rodzice zostaną poinformowani  w odpowiednim czasie poprzez ogłoszenia, informacje na stronie internetowej przedszkola oraz MCE.

Informacji telefonicznych w chwili obecnej nie udzielamy, nie wydajemy wniosków ani deklaracji. Zapraszamy do śledzenia strony www.

 

Od dnia 01 stycznia 2017 Miejski Zespół Jednostek Oświatowych w Knurowie zmienił nazwę na:

MIEJSKIE CENTRUM EDUKACJI W KNUROWIE.